Bezuiniging op Zaans groen valt niet overal in goede aarde.

zaanse rotondeGedwongen door bezuinigingen van de rijksoverheid gaan veel gemeentebesturen over tot “uitverkoop” van hun openbaar groen. Ook de gemeente Zaanstad ontkwam niet aan deze bezuinigingsdrift en moet nu 3 miljoen zien te bezuinigen op de openbare ruimte. De oplossing van “groenadoptie” valt niet bij elke wijk in goede aarde.

De brief.

Bewoners van de Zaandamse Hofwijk ontvingen begin april een schrijven van de gemeente over de consequenties van deze bezuiniging. In de brief werd medegedeeld dat de struiken in de plantsoenen worden vervangen door gras, hierdoor kan Zaanstad bezuinigen op onderhouds en personeelskosten. De brief eindigt met; ‘ u kunt er voor kiezen de huidige struiken te adopteren of de gemeente maakt het groenvak leeg, zodat u zelf nieuwe plantjes neer kunt zetten.’

De oplossing.

Groenadoptie is voor de gemeente het nieuwe toverwoord om de bezuinigingen te kunnen realiseren. op veel rotondes in de stad zien we al de bordjes met de tekst; adopteer een rotonde. Op de website van het bedrijf ‘rotondespecialist’ wordt het concept als volgt omschreven;

Wij nemen kosteloos het onderhoud van alle rotondes in uw gemeente voor langere tijd over. Dit stelt u in staat om direct te bezuinigen op het onderhoud en tegelijkertijd een forse kwaliteitsslag te maken wat betreft de uitstraling van de rotondes. Wij schakelen professionele hoveniers in die een door u goedgekeurd (inrichtings-en) onderhoudsplan uitvoeren.

Schaaltekening-rotonde-frame-70cm-50cm

Nog maar enkele jaren geleden zijn de rotondes (en veel bermen en ander openbaar groen) door de gemeente opnieuw beplant met een prachtig sortiment vaste planten. Ook bij de Hofwijk werden er nog recent nieuwe struiken geplant om oneigenlijk gebruik van de grasvelden – als voetbalterrein – tegen te gaan.

De onrust.

De gemeente geeft in de brief aan dat de bewoners voor 1 mei moeten beslissen of zij zelf het groen in onderhoud gaan nemen of dat er voor groenadoptie wordt gekozen.

De Hofwijk staat bekend als achterstandswijk met inwoners uit veel verschillende culturen en weinig cohesie tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Bovendien bestaat een groot gedeelte van de inwoners uit senioren die vaak al de leeftijd van 70 en en veelal zelfs 80 zijn gepasseerd. De gestelde termijn waarin in enkele weken moet worden beslist heeft inmiddels veel van deze ouderen slapeloze nachten bezorgd en wordt dit gezien als een onmogelijke opgave op zo’n korte termijn.

Tijdens een spoedbijeenkomst in het buurthuis werd na rijp beraad besloten een werkgroep op te richten om de mogelijkheden te bespreken met de wijkmanager en het sociale wijkteam. Tegen het eind van de bijeenkomst kwam wethouder Leny Vissers-Koopman (Z.O.G) ook nog even langs en vertelde de aanwezigen dat de datum waarvoor een beslissing moet worden genomen is opgeschoven naar 1 juni. Veel andere Zaanse wijken zijn wel tevreden met de geboden oplossing.

Artikel in NRC over de Rotondespecialist.
Artikel in NRC over de Rotondespecialist.

Dit bericht is geschreven naar aanleiding van een artikel in het Noordhollands Dagblad van dinsdag 15 april door Peter Roggeveen.

Website van de Rotondespecialist

Advertenties